Sonderen

Voorkom problemen en onnodige kosten door een sonderingsonderzoek

Wat is Sonderen?

Sonderen is een onderzoek waarmee de opbouw en draagkracht van de bodem wordt bepaald. Dat doen we door een stalen buis met een kegelvormige punt; de conus, met een constante snelheid in de grond te drukken. De grond geeft bij het drukken een bepaalde weerstand, ook wel de conusweerstand genoemd. Die weerstand zegt iets over de vastheid van de grond. Zo is de weerstand in klei bijvoorbeeld hoger dan in zand. De gemeten waarden worden weergegeven in een sondeergrafiek die laat zien wat de weerstand op een bepaalde diepte is.

Kleef en waterspanning meten

Verder kunnen we bij sondering van de grond ook de kleef (mantelwrijving) meten. Hiermee wordt het wrijvingsgetal van de grondlaag berekend en kan de bodemopbouw goed in kaart worden gebracht. Door de sondeerconus uit te rusten met waterspanningsensoren kunnen we ook bepalen of zich in de bodem waterover- of wateronderspanning voordoet. Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk voor het opstellen van een doeltreffend bemalingsadvies. Maar hierdoor zijn de laag overgangen ook beterzichtbaar

Waarom is sonderen belangrijk?

 

Weten waarop je bouwt

Voorafgaand aan het bouwen van een nieuwe woning of bedrijfspand is het belangrijk om te weten wat de opbouw en de draagkracht van de bodem is. Want als de bodem nauwelijks verdicht is en weinig draagkracht heeft, worden er ander eisen aan de fundering en het ontwerp van de constructie gesteld dan bij een bodem met een hoge draagkracht. Voor een goed funderingsadvies is het belangrijk om door middel van sondering, inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid.

Sonderingsrapport opvragen

In een sonderingsrapport worden de sonderingsgegevens weergegeven. Door de sondering juist te interpreteren kan een optimaal funderingsadvies gegeven worden met de juiste bouwkundige berekeningen voor de materialen van de fundering. Dit is noodzakelijk omdat niet alle grond in Nederland stabiel genoeg is en de opbouw van de bodemlagen per regio verschillend is. Om zekerheid te krijgen is dus een sonderingsrapport nodig.

Problemen en kosten voorkomen

Vooraf sonderen is niet verplicht maar wel heel belangrijk. Want door te bouwen met inachtneming van de resultaten van het sonderingsonderzoek, verklein je de kans op het ontstaan van scheuren in de gevels, het verzakken van funderingen en andere vervelende en zelfs gevaarlijke constructiefouten. Vooral op locaties waar de bodem een beperkt draagvermogen heeft kunnen er gevaarlijke gevolgen ontstaan als er vooraf geen sonderingsonderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Neem contact met ons op

 

 

 

 

Vakmanschap tot ver in de bodem