GPS-landmeten

GPS-landmeten voor de juiste maatvoering

GPS-metingen voor diverse doeleinden

Ook voor het verrichten van diverse maatvoerings- en uitzetwerkzaamheden door middel van GPS-landmeten, is Sondeer Techniek een ervaren en deskundige partij. De werkzaamheden variëren van het uitvoeren van kadastrale metingen, het inmeten van kabels en leidingen, tot het inmeten van terrassen, perken en vijvers voor tuinaanleg. Daarnaast maken we ook bestaande kabels en leidingen zichtbaar op basis van de KLIC gegevens, met als groot voordeel dat er geen verassingen zijn tijdens het graven.

Onze medewerkers gebruiken het hoofdzakelijk voor de plaatsbepaling van de sondeer en boor locaties, maar kunnen daarnaast ook ter plekke:

  • Hoogteverschillen inzichtelijk maken
  • Grondwerk uitzetten
  • Kavelgrens zichtbaar maken
  • Leidingen en kabels volgens de KLIC gegevens zichtbaar maken

Risico’s minimaliseren en faalkosten voorkomen

Bij het landmeten meten we de afstanden in posities en hoogten (x, y, z) en bepalen daarmee de coördinaten. Voor de plaatsbepaling en het bepalen van de coördinaten maken we gebruik van GPS (Global Positioning System). Zo meten we percelen en objecten en brengen we bijvoorbeeld ook eigendomsgrenzen in kaart. Voor ieder project is een juiste maatvoering belangrijk om risico’s te minimaliseren en faalkosten te voorkomen.

Grensreconstructie om conflicten te vermijden

Bij een grensreconstructie maken we de bestaande kavelgrenzen opnieuw zichtbaar door gebruik te maken van GPS. Weten waar de exacte erfgrens ligt kan belangrijk zijn om conflicten met (nieuwe) buren te voorkomen. Met behulp van ons GPS-systeem maken we een enkele grens of een complete kavel zichtbaar, of zetten we een nieuw te bouwen object uit.

 

KLIC-melding om gevaarlijke situaties te voorkomen

Voordat er machinaal gegraven mag worden, is het wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen. Het maakt daarbij niet uit hoe diep er gegraven wordt. Wij verzorgen deze melding waarna we kabel- en leidinginformatie ontvangen van de plek waar gegraven gaat worden. Vervolgens maken we de kabels en leidingen bovengronds zichtbaar met piketpaaltjes, waardoor we voorkomen dat graafschade en gevaarlijke situaties ontstaan.

Meer informatie over GPS-landmeten en KLIC-melding

Wil je weten wat wij op het gebied van GPS-landmeten voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

 

Vakmanschap tot ver in de bodem