Sondering voor nieuwbouw

Funderingsadvies is noodzakelijk voor iedere nieuwbouw

Fundering is afhankelijk van de draagkracht van de bodem

Voor het nieuw bouwen van een woning of een bedrijfspand is vooraf sonderen noodzakelijk om de stabiliteit en draagkracht van de bouwgrond in kaart te brengen. Want de kwaliteit van de grond heeft gevolgen voor de fundering van je woning of bedrijfspand. Bovendien is niet overal in Nederland de grond draagkrachtig genoeg om een gewone fundering te storten en daarop te bouwen. Als de grond onvoldoende draagkrachtig is, zal er extra geïnvesteerd moeten worden in de fundering en in bijvoorbeeld het plaatsen van palen.

Kies voor zekerheid door sonderingsonderzoek

Verder hebben de resultaten van het sonderingsrapport ook invloed op bijvoorbeeld de binnenmuren. De eerste rij stenen op de funderingsplaat worden zwaar belast en de verschillende typen bouwstenen variëren in draagkracht. Op basis van het sonderingsrapport wordt duidelijk wat er wel en niet mogelijk is. Daarnaast kan uit dit rapport blijken dat er bijvoorbeeld een harde kleilaag op een meter diepte aanwezig is, die geen water doorlaat. Bij veel regen blijf het water hierop staan. Als hier bij de nieuwbouw geen rekening mee wordt gehouden, kunnen er later vochtproblemen in de woning of het gebouw ontstaan. Vooraf sonderen biedt zekerheid en helpt je om scheurvorming, verzakkingen of vochtproblemen, met de bijbehorende kosten te voorkomen.

Meer informatie over sondering voor nieuwbouw

Wil je weten wat wij op het gebied van sondering voor nieuwbouw voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

 

 

Vakmanschap tot ver in de bodem