Sondering voor schade- en funderingsherstel

Sonderingsonderzoek voor een betrouwbaar hersteladvies

Ongeschikte fundering kan scheuren en verzakkingen veroorzaken

Een goede betrouwbare fundering is belangrijk voor de veiligheid en kwaliteit van een woning of bedrijfspand. Als de kwaliteit van de fundering te wensen overlaat, kunnen er verzakkingen ontstaan, zeker als er ook sprake is van bijvoorbeeld toegenomen vrachtverkeer, een lekkende waterleiding of riolering of door nabije heiwerkzaamheden. Dit kan resulteren in scheuren in de gevels en andere constructieve problemen.

Funderingsonderzoek voor doeltreffend funderingshersteladvies

Om de oorzaak van de problemen vast te stellen en een doeltreffend hersteladvies te geven, is is het opvragen van sonderingen vaak noodzakelijk. Afhankelijk van de situatie bepalen we op welke plaatsen gesondeerd moet worden zetten we onze grote sondeerunit of onze minirups in. Op basis van de gegevens uit het sonderingsrapport kan bepaald worden of, en hoe de problemen verholpen kunnen worden.

Meer informatie over sondering voor schade- en funderingsherstel

Wil je weten wat wij op het gebied van sondering voor schade- en funderingsherstel voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Vakmanschap tot ver in de bodem